Номер в профила на купувача: 50
Дата на публикуване: 08.02.2017
Последна промяна: 03.04.2017
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9061278 | Статус: Възложена

Площадка за игра на открито за деца от 3 до 12 години в гр.Летница, Община Летница

24.02.2017 17:00
Строителство

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.