Номер в профила на купувача: 48
Дата на публикуване: 13.10.2016
Последна промяна: 02.02.2017
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9057431 | Статус: Възложена

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на общината LOV1064 - Път ІV-35326 „Чавдарци-Крушуна-път ІІІ-3011” и LOV1030 - Път ІV-35328 „Крушуна-Кърпачево-Горско Сливово” за зимния експлоатационен сезон 2016/2017 година с обща дължина 17,02 км.”

24.10.2016 17:00
Услуги

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.