Номер в профила на купувача: 46
Дата на публикуване: 04.10.2016
Последна промяна: 15.01.2018
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2016-0001 | Статус: Възложена

«Доставка чрез покупка на течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния парк на Община Летница за календарната 2017 година»

26.10.2016 17:00
Доставки

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.