Номер в профила на купувача: 45
Дата на публикуване: 19.08.2016
Последна промяна: 13.12.2017
Пазарни консултации | Номер в АОП: | Статус: Затворена

Пазарно проучване: "Закупуване на вътрешно обзавеждане за Читалище, гр.Летница"

29.08.2016 17:00
Услуги

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.