Номер в профила на купувача: 41
Дата на публикуване: 13.07.2016
Последна промяна: 27.09.2016
открита процедура | Номер в АОП: 9054291

«Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и републиканска транспортни схеми от квотата на община Летница, съгласно маршрутни разписания по две обособени позиции»

25.07.2016 17:00
Услуги

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.