Номер в профила на купувача: 38
Дата на публикуване: 24.03.2016
Последна промяна: 20.05.2016
публична покана | Номер в АОП: 9051684

«Закупуване и доставка на специализиран автомобил за лица с увреждания» по проект „Звено за услуги в дома – грижи за независим живот“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

04.04.2016 17:00
Доставки

Документи

 • 20.05.2016 13:50:47
  договор и/или задължителните приложения към него
 • 19.04.2016 16:10:26
  протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
 • 19.04.2016 16:10:04
  протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
 • 19.04.2016 16:09:32
  протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
 • 24.03.2016 15:27:33
  документация за участие
 • 24.03.2016 15:21:14
  друго
2019 © Летница. Всички права запазени.