Номер в профила на купувача: 37
Дата на публикуване: 28.12.2015
Последна промяна: 01.03.2016
публична покана | Номер в АОП: 9049269

«Изработване на Горскостопански план на горските територии,  собственост на Община Летница»

13.01.2016 17:00
Услуги

Документи

 • 01.03.2016 16:54:06
  договор и/или задължителните приложения към него
 • 22.01.2016 16:34:31
  протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
 • 28.12.2015 16:12:50
  документация за участие
 • 28.12.2015 13:30:11
  друго
2019 © Летница. Всички права запазени.