Номер в профила на купувача: 36
Дата на публикуване: 16.12.2015
Последна промяна: 09.03.2016
открита процедура | Номер в АОП: 00823-2015-0005

«Закупуване и доставка на специализиран автомобил за лица с увреждания»

15.01.2016 17:00
Доставки

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.