Номер в профила на купувача: 35
Дата на публикуване: 10.11.2015
Последна промяна: 29.12.2015
публична покана | Номер в АОП: 9047492

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на общината LOV1064 - Път ІV-35326 „Чавдарци-Крушуна-път ІІІ-3011” и LOV1030 - Път ІV-35328 „Крушуна-Кърпачево-Горско Сливово” за зимния експлоатационен сезон 2015/2016 година с обща дължина 17,02 км.”

20.11.2015 17:00
Услуги

Документи

 • 29.12.2015 11:13:17
  договор и/или задължителните приложения към него
  Dogovor.pdf (5.23 MB)
 • 30.11.2015 16:54:02
  протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
 • 10.11.2015 13:40:47
  документация за участие
 • 10.11.2015 13:40:28
2019 © Летница. Всички права запазени.