Номер в профила на купувача: 30
Дата на публикуване: 07.05.2014
Последна промяна: 26.05.2015
публична покана | Номер в АОП: 9041498

”Доставка на употребяван специализиран микробус – пътнически за нуждите на Дневен център за възрастни хора с увреждания, гр.Летница”

20.05.2015 17:00
Доставки

Документи

 • 26.05.2015 09:20:12
  протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
 • 07.05.2015 10:42:00
  документация за участие
  Documentacia.rar (350.05 KB)
 • 07.05.2015 10:41:25
  друго
2020 © Летница. Всички права запазени.