Номер в профила на купувача: 3
Дата на публикуване: 18.08.2014
Последна промяна: 08.12.2014
публична покана | Номер в АОП: 9032827

Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински сгради и обекти, община Летница

28.08.2014 17:00

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински сгради и обекти, община Летница”.

Строителство

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.