Номер в профила на купувача: 29
Дата на публикуване: 22.04.2015
Последна промяна: 04.08.2015
договаряне без обявление | Номер в АОП: 00823-2015-0002

«Изработване на задание за Горскостопански план на горските територии,  собственост на Община Летница, попадащи в района на СЗДП ТП - ДГС Ловеч»

30.04.2015 13:00
Услуги

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.