Номер в профила на купувача: 25
Дата на публикуване: 19.03.2015
Последна промяна: 30.09.2015
публична покана | Номер в АОП:

«Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на обекти, както следва: 

1.Основен ремонт на общински пътища LOV1064/LOV1030

2.Реконструкция улична пътна мрежа-гр.Летница»

30.03.2015 17:00
Строителство

Документи

 • 30.09.2015 10:37:14
  информация за извършено плащане
 • 28.09.2015 08:22:00
  информация за извършено плащане
 • 26.05.2015 09:47:41
  договор и/или задължителните приложения към него
 • 08.04.2015 16:44:05
  протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
 • 08.04.2015 16:43:43
  протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
 • 08.04.2015 16:42:47
  протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
 • 08.04.2015 16:42:17
  протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
 • 19.03.2015 13:21:39
  документация за участие
 • 19.03.2015 13:21:12
  друго
2019 © Летница. Всички права запазени.