Номер в профила на купувача: 22
Дата на публикуване: 13.01.2015
Последна промяна: 04.02.2015
публична покана | Номер в АОП:

”Доставка на съдове за съхраняване на битови отпадъци - контейнери за смет с вместимост 1.1 куб.м., тип “Бобър” и кошчета за отпадъци за нуждите на Община Летница”

27.01.2015 17:00
Доставки

Документи

 • 04.02.2015 14:41:21
  протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
 • 20.01.2015 15:37:59
  разяснения по документацията за участие
  Raz__snenie_2.pdf (387.66 KB)
 • 15.01.2015 14:09:36
  разяснения по документацията за участие
  Raz__snenie.pdf (1.87 MB)
 • 13.01.2015 16:27:16
  документация за участие
  documentacia.rar (727.26 KB)
 • 13.01.2015 15:28:32
  друго
2020 © Летница. Всички права запазени.