Номер в профила на купувача: 20
Дата на публикуване: 09.01.2015
Последна промяна: 13.01.2015
открита процедура | Номер в АОП: 00823-2013-0003

«Доставка чрез покупка на течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния парк на Община Летница за календарната 2014 година»

09.01.2015 16:34

Към Договор за обществена поръчка №5/12.12.2013 г. с «ПЕТРОЛ» АД

Доставки

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.