Номер в профила на купувача: 2
Дата на публикуване: 11.09.2014
Последна промяна: 04.02.2016
открита процедура | Номер в АОП: 00823-2014-0006

Доставка чрез покупка на течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния парк на Община Летница за календарната 2015 година.

27.10.2014 17:00

Доставката чрез покупка на течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния парк на Община Летница за календарната 2015 година, е както следва: - Бензин А-95Н – до 6 000 литра от търговски обекти (бензиностанции) на Изпълнителя на територията на Р България чрез карти за безналично плащане; - Дизелово гориво – до 70 000 литра от търговски обекти (бензиностанции) на Изпълнителя на територията на Р България чрез карти за безналично плащане, включително и след подадени писмени заявки от страна на Възложителя от по 3 (три) тона с транспорт на Изпълнителя франко склад на Възложителя.

Доставки

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.