Номер в профила на купувача: 16
Дата на публикуване: 22.12.2014
Последна промяна: 18.08.2015
открита процедура | Номер в АОП: 00823-2014-0012

„Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности на служителите на Община Летница”

27.01.2015 17:00
Услуги

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.