Номер в профила на купувача: 15
Дата на публикуване: 22.12.2014
Последна промяна: 02.04.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00823-2014-0011 | Статус: Възложена

"Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Летница"

04.02.2015 17:00
Услуги

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.