Номер в профила на купувача: 10
Дата на публикуване: 26.11.2014
Последна промяна: 18.12.2014
договаряне без обявление | Номер в АОП: 00823-2014-0010

Доставка и монтаж на градинско и парково оборудване за нуждите на Община Летница

28.11.2014 13:00
Доставки

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.