Номер в профила на купувача: 91
Дата на публикуване: 01.06.2020
Последна промяна: 23.07.2020
Договаряне без предварително обявление | Номер в АОП: 00823-2020-0002 | Статус: Възложена
Номер в профила на купувача: 90
Дата на публикуване: 04.03.2020
Последна промяна: 29.04.2020
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9096813 | Статус: Възложена
16.03.2020 17:00
Номер в профила на купувача: 89
Дата на публикуване: 08.01.2020
Последна промяна: 20.05.2020
Номер в профила на купувача: 88
Дата на публикуване: 13.12.2019
Последна промяна: 03.01.2020
Пазарни консултации | Номер в АОП: | Статус: Затворена
02.01.2020 17:00
19.12.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 87
Дата на публикуване: 28.11.2019
Последна промяна: 21.01.2020
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9094867 | Статус: Възложена
10.12.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 84
Дата на публикуване: 22.11.2019
Последна промяна: 13.05.2020
Номер в профила на купувача: 86
Дата на публикуване: 18.11.2019
Последна промяна: 23.12.2019
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9094581 | Статус: Възложена
29.11.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 85
Дата на публикуване: 12.11.2019
Последна промяна: 21.01.2020
Пазарни консултации | Номер в АОП: | Статус: Затворена
22.11.2019 17:00
18.11.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 83
Дата на публикуване: 27.08.2019
Последна промяна: 13.11.2019
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9091857 | Статус: Прекратена
18.09.2019 17:00
11.09.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 81
Дата на публикуване: 14.08.2019
Последна промяна: 04.12.2019
   12345678 > >>  
2020 © Летница. Всички права запазени.