Номер в профила на купувача: 73
Дата на публикуване: 04.02.2019
Последна промяна: 04.02.2019
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9085339 | Статус: Oтворена
22.02.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 72
Дата на публикуване: 04.02.2019
Последна промяна: 04.02.2019
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9085334 | Статус: Oтворена
22.02.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 71
Дата на публикуване: 03.01.2019
Последна промяна: 14.02.2019
Номер в профила на купувача: 70
Дата на публикуване: 18.10.2018
Последна промяна: 07.01.2019
Номер в профила на купувача: 69
Дата на публикуване: 28.09.2018
Последна промяна: 25.10.2018
Покана до определени лица | Номер в АОП: | Статус: Възложена
08.10.2018 17:00
Номер в профила на купувача: 66
Дата на публикуване: 25.09.2018
Последна промяна: 22.01.2019
Номер в профила на купувача: 68
Дата на публикуване: 27.08.2018
Последна промяна: 02.11.2018
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9080132 | Статус: Възложена
12.09.2018 17:00
04.09.2018 17:00
Номер в профила на купувача: 67
Дата на публикуване: 27.08.2018
Последна промяна: 19.09.2018
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9080131 | Статус: Прекратена
12.09.2018 17:00
04.09.2018 17:00
Номер в профила на купувача: 65
Дата на публикуване: 24.08.2018
Последна промяна: 12.12.2018
Пряко договаряне | Номер в АОП: 00823-2018-0006 | Статус: Възложена
07.09.2018 17:00
Номер в профила на купувача: 64
Дата на публикуване: 30.07.2018
Последна промяна: 12.10.2018
   123456 > >>  
2019 © Летница. Всички права запазени.