Номер в профила на купувача: 86
Дата на публикуване: 18.11.2019
Последна промяна: 23.12.2019
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9094581 | Статус: Възложена
29.11.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 81
Дата на публикуване: 14.08.2019
Последна промяна: 04.12.2019
Номер в профила на купувача: 83
Дата на публикуване: 27.08.2019
Последна промяна: 13.11.2019
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9091857 | Статус: Прекратена
18.09.2019 17:00
11.09.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 82
Дата на публикуване: 14.08.2019
Последна промяна: 25.09.2019
Номер в профила на купувача: 80
Дата на публикуване: 11.07.2019
Последна промяна: 05.08.2019
Пазарни консултации | Номер в АОП: | Статус: Затворена
22.07.2019 17:00
17.07.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 79
Дата на публикуване: 14.06.2019
Последна промяна: 29.07.2019
Пазарни консултации | Номер в АОП: | Статус: Затворена
26.06.2019 17:00
20.06.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 78
Дата на публикуване: 10.05.2019
Последна промяна: 17.07.2019
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9088174 | Статус: Възложена
22.05.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 77
Дата на публикуване: 10.05.2019
Последна промяна: 14.06.2019
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9088172 | Статус: Прекратена
29.05.2019 17:00
22.05.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 57
Дата на публикуване: 29.11.2017
Последна промяна: 16.05.2019
Номер в профила на купувача: 70
Дата на публикуване: 18.10.2018
Последна промяна: 16.05.2019
  << <12345678 > >>  
2020 © Летница. Всички права запазени.