Номер в профила на купувача: 56
Дата на публикуване: 18.10.2017
Последна промяна: 18.10.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00823-2014-0003 | Статус: Възложена
Номер в профила на купувача: 33
Дата на публикуване: 17.09.2015
Последна промяна: 19.01.2017
Номер в профила на купувача: 53
Дата на публикуване: 13.09.2017
Последна промяна: 16.10.2017
Договаряне без предварително обявление | Номер в АОП: 00823-2017-0002 | Статус: Oтворена
Номер в профила на купувача: 87
Дата на публикуване: 28.11.2019
Последна промяна: 28.11.2019
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9094867 | Статус: Oтворена
10.12.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 86
Дата на публикуване: 18.11.2019
Последна промяна: 06.12.2019
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9094581 | Статус: Oтворена
29.11.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 84
Дата на публикуване: 22.11.2019
Последна промяна: 04.12.2019
Номер в профила на купувача: 85
Дата на публикуване: 12.11.2019
Последна промяна: 26.11.2019
Пазарни консултации | Номер в АОП: | Статус: Затворена
22.11.2019 17:00
18.11.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 83
Дата на публикуване: 27.08.2019
Последна промяна: 13.11.2019
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9091857 | Статус: Прекратена
18.09.2019 17:00
11.09.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 82
Дата на публикуване: 14.08.2019
Последна промяна: 25.09.2019
   12345678 > >>  
2019 © Летница. Всички права запазени.