Номер в профила на купувача: 53
Дата на публикуване: 13.09.2017
Последна промяна: 16.10.2017
Договаряне без предварително обявление | Номер в АОП: 00823-2017-0002 | Статус: Oтворена
Номер в профила на купувача: 33
Дата на публикуване: 17.09.2015
Последна промяна: 19.01.2017
Номер в профила на купувача: 56
Дата на публикуване: 18.10.2017
Последна промяна: 18.10.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00823-2014-0003 | Статус: Възложена
Номер в профила на купувача: 76
Дата на публикуване: 10.04.2019
Последна промяна: 10.04.2019
Пазарни консултации | Номер в АОП: | Статус: Oтворена
22.04.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 75
Дата на публикуване: 10.04.2019
Последна промяна: 10.04.2019
Пазарни консултации | Номер в АОП: | Статус: Oтворена
22.04.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 74
Дата на публикуване: 05.04.2019
Последна промяна: 16.04.2019
Пазарни консултации | Номер в АОП: | Статус: Oтворена
19.04.2019 17:00
15.04.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 73
Дата на публикуване: 04.02.2019
Последна промяна: 12.03.2019
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9085339 | Статус: Прекратена
01.03.2019 17:00
22.02.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 72
Дата на публикуване: 04.02.2019
Последна промяна: 07.03.2019
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9085334 | Статус: Oтворена
22.02.2019 17:00
Номер в профила на купувача: 71
Дата на публикуване: 03.01.2019
Последна промяна: 27.02.2019
   1234567 > >>  
2019 © Летница. Всички права запазени.