Номер в профила на купувача: 52
Дата на публикуване: 16.05.2017
Последна промяна: 21.09.2017
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2017-0001 | Статус: Oтворена
15.06.2017 17:00
09.06.2017 17:00
Номер в профила на купувача: 55
Дата на публикуване: 21.09.2017
Последна промяна: 21.09.2017
Номер в профила на купувача: 54
Дата на публикуване: 14.09.2017
Последна промяна: 14.09.2017
Номер в профила на купувача: 53
Дата на публикуване: 13.09.2017
Последна промяна: 13.09.2017
Договаряне без предварително обявление | Номер в АОП: 00823-2017-0002 | Статус: Oтворена
Номер в профила на купувача: 51
Дата на публикуване: 09.02.2017
Последна промяна: 03.04.2017
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9061305 | Статус: Възложена
28.02.2017 17:00
Номер в профила на купувача: 50
Дата на публикуване: 08.02.2017
Последна промяна: 03.04.2017
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9061278 | Статус: Възложена
24.02.2017 17:00
Номер в профила на купувача: 48
Дата на публикуване: 13.10.2016
Последна промяна: 02.02.2017
Номер в профила на купувача: 46
Дата на публикуване: 04.10.2016
Последна промяна: 02.02.2017
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2016-0001 | Статус: Възложена
26.10.2016 17:00
Номер в профила на купувача: 47
Дата на публикуване: 04.10.2016
Последна промяна: 02.02.2017
Номер в профила на купувача: 32
Дата на публикуване: 11.09.2015
Последна промяна: 19.01.2017
   12345 > >>  
2017 © Летница. Всички права запазени.