Номер в профила на купувача: 62
Дата на публикуване: 16.05.2018
Последна промяна: 13.08.2018
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2018-0003 | Статус: Прекратена
18.06.2018 17:00
Номер в профила на купувача: 60
Дата на публикуване: 27.04.2018
Последна промяна: 06.08.2018
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2018-0001 | Статус: Oтворена
30.05.2018 17:00
Номер в профила на купувача: 64
Дата на публикуване: 30.07.2018
Последна промяна: 30.07.2018
Номер в профила на купувача: 61
Дата на публикуване: 14.05.2018
Последна промяна: 23.07.2018
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2018-0002 | Статус: Oтворена
13.06.2018 17:00
Номер в профила на купувача: 58
Дата на публикуване: 03.04.2018
Последна промяна: 30.04.2018
Номер в профила на купувача: 55
Дата на публикуване: 21.09.2017
Последна промяна: 27.04.2018
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9068538 | Статус: Възложена
02.10.2017 17:00
Номер в профила на купувача: 15
Дата на публикуване: 22.12.2014
Последна промяна: 02.04.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00823-2014-0011 | Статус: Възложена
04.02.2015 17:00
Номер в профила на купувача: 57
Дата на публикуване: 29.11.2017
Последна промяна: 13.03.2018
   123456 > >>  
2018 © Летница. Всички права запазени.