Обяви и съобщения

За продажба на добита дървесина до временен склад, след почистване на самозалесили се земеделски имоти - пасища, след проведен повторен търг на 12.07.2022 г. по позиции
За провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект 2201
За провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект 2201