Обяви и съобщения

За провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект 2201
За провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект 2201
Община Летница, на основание Заповед № 125/28.06.2022 г. на Кмета на Община Летница, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска и горска техника - Колесен трактор, ЮМЗ 6КМ
Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 2202 в землището на с.Горско Сливово
Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда с идентификатор № 17244.900.375.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горско Сливово, общ. Летница, обл. Ловеч,