Обяви и съобщения

За продажба на добита дървесина до временен склад, след почистване на самозалесили се земеделски имоти - пасища, след проведен повторен търг на 12.07.2022 г. по позиции
За провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект 2201
За провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект 2201
Община Летница, на основание Заповед № 125/28.06.2022 г. на Кмета на Община Летница, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска и горска техника - Колесен трактор, ЮМЗ 6КМ
Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 2202 в землището на с.Горско Сливово