Deprecated: Optional parameter $expire declared before required parameter $tags is implicitly treated as a required parameter in /home/letnitsa/public_html/modules/contrib/redis/src/Cache/CacheBase.php on line 360
Архив до 09.2014 г. http://www.letnitsa.bg/bg bg Изработване на задание за Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Летница, попадащи в района на СЗДП ТП - ДГС Ловеч http://www.letnitsa.bg/bg/node/3881 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Изработване на задание за Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Летница, попадащи в района на СЗДП ТП - ДГС Ловеч</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="http://www.letnitsa.bg/bg/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ср., 15.07.2020 г. - 19:43</span> <div class="field field--name-field-date-published field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2014-09-30T16:10:46Z" class="datetime">30.09.2014 г.</time></div> Wed, 15 Jul 2020 16:43:42 +0000 admin 3881 at http://www.letnitsa.bg Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в Община Летница http://www.letnitsa.bg/bg/node/2842 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в Община Летница</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="http://www.letnitsa.bg/bg/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ср., 15.07.2020 г. - 19:05</span> <div class="field field--name-field-date-published field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2014-09-30T12:45:51Z" class="datetime">30.09.2014 г.</time></div> <div class="field field--name-field-file-url field--type-link field--label-inline"> <div class="field__label">URL на файл</div> <div class="field__item"><a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/B__tresni_pravila_za_podd__rzane_na_profila_na_kupuvaca.pdf">/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/B__tresni_pravila_za_p…</a></div> </div> Wed, 15 Jul 2020 16:05:20 +0000 admin 2842 at http://www.letnitsa.bg Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Летница http://www.letnitsa.bg/bg/node/3907 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Летница</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="http://www.letnitsa.bg/bg/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ср., 15.07.2020 г. - 19:43</span> <div class="field field--name-field-date-published field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2014-09-30T12:35:57Z" class="datetime">30.09.2014 г.</time></div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Дата на публикуване: 30.09.2014 г.</p> <p><a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/1_RESHENIE.pdf" target="_blank"><img src="http://www.letnitsa.bg/zulu/images/file_ico/pdf.gif" alt="pdf.gif" align="top" border="0" hspace="4" vspace="2" />1_RESHENIE.pdf</a> <small style="color: #666;">(1.49 MB)</small></p> <p><a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/1_OBAIVLENIE.pdf" target="_blank"><img src="http://www.letnitsa.bg/zulu/images/file_ico/pdf.gif" alt="pdf.gif" align="top" border="0" hspace="4" vspace="2" />1_OBAIVLENIE.pdf</a> <small style="color: #666;">(5.42 MB)</small> <a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/DOCUMENTACIA_ZA_UCHASTIE.rar" target="_blank"></a></p> <p><a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/DOCUMENTACIA_ZA_UCHASTIE.rar" target="_blank"><img src="http://www.letnitsa.bg/zulu/images/file_ico/rar.gif" alt="rar.gif" align="top" border="0" hspace="4" vspace="2" />DOCUMENTACIA_ZA_UCHASTIE.rar</a> <small style="color: #666;">(160.77 KB)</small><small style="color: #666;"><br /></small></p></div> <div class="field field--name-field-file-manager field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">File manager</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/1_OBAIVLENIE.pdf</div> <div class="field__item">/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/1_RESHENIE.pdf</div> <div class="field__item">/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/DOCUMENTACIA_ZA_UCHASTIE.rar</div> </div> </div> Wed, 15 Jul 2020 16:43:42 +0000 admin 3907 at http://www.letnitsa.bg Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки http://www.letnitsa.bg/bg/node/3856 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки</span> <div class="field field--name-field-subtitle field--type-string-long field--label-hidden field__item">Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Община Летница за календарната 2015 година с транспорт на Изпълнителя франко складовете на Възложителя по пет обособени позиции</div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="http://www.letnitsa.bg/bg/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ср., 15.07.2020 г. - 19:43</span> <div class="field field--name-field-date-published field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2014-09-15T17:06:49Z" class="datetime">15.09.2014 г.</time></div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Дата на публикуване: 15.09.2014 г.</p> <p>Документация - <a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/HRANI_2015.rar" target="_blank"><img src="http://www.letnitsa.bg/zulu/images/file_ico/rar.gif" alt="rar.gif" align="top" border="0" hspace="4" vspace="2" />HRANI_2015.rar</a> <small style="color: #666;">(10.25 MB), <a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/RESHENIE.pdf" target="_blank"><img src="http://www.letnitsa.bg/zulu/images/file_ico/pdf.gif" alt="pdf.gif" align="top" border="0" hspace="4" vspace="2" />RESHENIE.pdf</a> <small style="color: #666;">(1.77 MB)</small>, <a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/OBAIVLENIE.pdf" target="_blank"><img src="http://www.letnitsa.bg/zulu/images/file_ico/pdf.gif" alt="pdf.gif" align="top" border="0" hspace="4" vspace="2" />OBAIVLENIE.pdf</a> <small style="color: #666;">(7.16 MB)</small><br /></small></p></div> <div class="field field--name-field-file-manager field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">File manager</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/HRANI_2015.rar</div> <div class="field__item">/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/OBAIVLENIE.pdf</div> <div class="field__item">/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/RESHENIE.pdf</div> </div> </div> Wed, 15 Jul 2020 16:43:42 +0000 admin 3856 at http://www.letnitsa.bg Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 'Доставка чрез покупка на течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния парк на Община Летница за календарната 2015 година' http://www.letnitsa.bg/bg/node/2836 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 'Доставка чрез покупка на течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния парк на Община Летница за календарната 2015 година'</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="http://www.letnitsa.bg/bg/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ср., 15.07.2020 г. - 19:05</span> <div class="field field--name-field-date-published field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2014-09-11T15:44:23Z" class="datetime">11.09.2014 г.</time></div> <div class="field field--name-field-file-url field--type-link field--label-inline"> <div class="field__label">URL на файл</div> <div class="field__item"><a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/GORIVA.rar">/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/GORIVA.rar</a></div> </div> Wed, 15 Jul 2020 16:05:20 +0000 admin 2836 at http://www.letnitsa.bg Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински сгради и обекти, община Летница http://www.letnitsa.bg/bg/node/3916 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински сгради и обекти, община Летница</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="http://www.letnitsa.bg/bg/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ср., 15.07.2020 г. - 19:43</span> <div class="field field--name-field-date-published field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2014-08-18T16:40:39Z" class="datetime">18.08.2014 г.</time></div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="CharChar1 text-align-center"><strong>ДОКУМЕНТАЦИЯ </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>ЗА </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА </strong><strong>С ПРЕДМЕТ:</strong></p> <p style="text-align: center;">„Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински сгради и обекти, община Летница”</p> <p href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/docs/2014-08/saobmedii.doc" target="_blank">Съобщение до средствата за масово осведомяване <a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/docs/2014-08/saobmedii.doc" target="_blank">тук</a> <small style="color: #666;">(392 KB)</small></p> <p>Документация за участие - <a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/docs/2014-08/Documentacia_uchastie.doc" target="_blank">тук</a><small style="color: #666;">(457.5 KB)</small></p> <p>КСС - <a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/other/2014-08/KSS.xls" target="_blank">тук</a> <small style="color: #666;">(37.5 KB)</small></p> <p>Инвестиционен проект - <a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/other/2014-08/Investicionen_proekt___Paraklis__s._K__rpacevo__UPI_I_242._kv._35_po_RP__PI_40943.350.242.rar" target="_blank">тук </a><small href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/other/2014-08/Investicionen_proekt___Paraklis__s._K__rpacevo__UPI_I_242._kv._35_po_RP__PI_40943.350.242.rar" target="_blank">(11.14 MB)</small></p> <p>Публична покана - <a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/docs/2014-08/PP.pdf" target="_blank">тук</a> <small style="color: #666;">(1.66 MB)</small></p> <p>Уникален номер на обществена поръчка с публична покана: 9032827</p> <p><strong>Дата на публикуване: 16.09.2014 г.</strong></p> <p align="top" alt="pdf.gif" border="0" hspace="4" src="http://www.letnitsa.bg/zulu/images/file_ico/pdf.gif" vspace="2">Протокол от 29.08.2014 г. - <a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/Protokol_ot_29.08.20104_g..pdf" target="_blank">тук</a> <small style="color: #666;">(5.14 MB)</small></p> <p align="top" alt="pdf.gif" border="0" hspace="4" src="http://www.letnitsa.bg/zulu/images/file_ico/pdf.gif" vspace="2"> </p> <p align="top" alt="pdf.gif" border="0" hspace="4" src="http://www.letnitsa.bg/zulu/images/file_ico/pdf.gif" vspace="2"><strong>Дата на публикуване: 30.09.2014 г.</strong></p> <p align="top" alt="pdf.gif" border="0" hspace="4" src="http://www.letnitsa.bg/zulu/images/file_ico/pdf.gif" vspace="2"><br /> Договор от 30.09.2014 г. - <a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/Dogovor.pdf" target="_blank">тук</a> <small style="color: #666;">(5.48 MB)</small></p> </div> Wed, 15 Jul 2020 16:43:42 +0000 admin 3916 at http://www.letnitsa.bg Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки http://www.letnitsa.bg/bg/node/2824 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="http://www.letnitsa.bg/bg/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ср., 15.07.2020 г. - 19:05</span> <div class="field field--name-field-date-published field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2014-08-18T16:30:51Z" class="datetime">18.08.2014 г.</time></div> <div class="field field--name-field-file-url field--type-link field--label-inline"> <div class="field__label">URL на файл</div> <div class="field__item"><a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/docs/2014-08/1_B__tresni_pravila_za_v__zlagane_na_ob__estveni_por__cki.doc">/sites/default/files/upload/archive/docs/2014-08/1_B__tresni_pravila_za_v__zlag…</a></div> </div> Wed, 15 Jul 2020 16:05:20 +0000 admin 2824 at http://www.letnitsa.bg Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на улични осветителни тела и паркови осветители, почис http://www.letnitsa.bg/bg/node/3858 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на улични осветителни тела и паркови осветители, почис</span> <div class="field field--name-field-subtitle field--type-string-long field--label-hidden field__item">Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на улични осветителни тела и паркови осветители, почистваща техника и моторни косачки, градинско и парково оборудване и обзавеждане на зали за нуждите на Община Летница, обособена в шест обособени позиции»</div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="http://www.letnitsa.bg/bg/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ср., 15.07.2020 г. - 19:43</span> <div class="field field--name-field-date-published field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2014-07-25T11:20:57Z" class="datetime">25.07.2014 г.</time></div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/other/2014-07/DOCUMENTACIA.rar" target="_blank"><img src="http://www.letnitsa.bg/zulu/images/file_ico/rar.gif" alt="rar.gif" align="top" border="0" hspace="4" vspace="2" /></a><a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/other/2014-07/DOCUMENTACIA.rar" target="_blank">DOCUMENTACIA.rar</a> <small style="color: #666;">(7.75 MB)</small></p> <p><a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-07/Raz__snenie____1.pdf" target="_blank"><img src="http://www.letnitsa.bg/zulu/images/file_ico/pdf.gif" alt="pdf.gif" align="top" border="0" hspace="4" vspace="2" />Ра</a><a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-07/Raz__snenie____1.pdf" target="_blank">зяснение №1.pdf</a> <small style="color: #666;">(1.78 MB)</small></p> <p>Дата на публикуване: 30.07.2014 г.</p> <p><a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-08/Raz__snenie____2.pdf" target="_blank"><img src="http://www.letnitsa.bg/zulu/images/file_ico/pdf.gif" alt="pdf.gif" align="top" border="0" hspace="4" vspace="2" />Разяснение №2.pdf (<span style="font-size: xx-small;">1.96 МВ) <span style="text-decoration: underline;"></span></span></a></p> <p>Дата на публикуване: 22.08.2014 г.<a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-08/Raz__snenie____2.pdf" target="_blank"><br /></a></p> <p><a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-08/Raz__snenie____3.pdf" target="_blank"><img src="http://www.letnitsa.bg/zulu/images/file_ico/pdf.gif" alt="pdf.gif" align="top" border="0" hspace="4" vspace="2" />Разяснение № 3.pdf</a> <small style="color: #666;">(772.6 KB)</small></p> <p>Дата на публикуване: 28.08.2014 г.</p> <p><a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/docs/2014-10/Protokol____1.pdf" target="_blank"><img src="http://www.letnitsa.bg/zulu/images/file_ico/pdf.gif" alt="pdf.gif" align="top" border="0" hspace="4" vspace="2" />Protokol____1.pdf</a> <small style="color: #666;">(20.25 MB)</small></p> <p><a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/docs/2014-10/Protokol____2.pdf" target="_blank"><img src="http://www.letnitsa.bg/zulu/images/file_ico/pdf.gif" alt="pdf.gif" align="top" border="0" hspace="4" vspace="2" />Protokol____2.pdf</a> <small style="color: #666;">(9.88 MB)</small></p> <p><a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/docs/2014-10/S__ob__enie_otvar__ne_cenovi_oferti.pdf" target="_blank"><img src="http://www.letnitsa.bg/zulu/images/file_ico/pdf.gif" alt="pdf.gif" align="top" border="0" hspace="4" vspace="2" />S__ob__enie_otvar__ne_cenovi_oferti.pdf</a> <small style="color: #666;">(1.63 MB)</small> <small style="color: #666;"><br /></small></p> <p>Дата на публикуване: 16.10.2014 г.</p></div> <div class="field field--name-field-file-manager field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">File manager</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">/sites/default/files/upload/archive/docs/2014-10/Protokol____1.pdf</div> <div class="field__item">/sites/default/files/upload/archive/docs/2014-10/Protokol____2.pdf</div> <div class="field__item">/sites/default/files/upload/archive/docs/2014-10/S__ob__enie_otvar__ne_cenovi_oferti.pdf</div> <div class="field__item">/sites/default/files/upload/archive/other/2014-07/DOCUMENTACIA.rar</div> <div class="field__item">/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-07/Raz__snenie____1.pdf</div> <div class="field__item">/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-08/Raz__snenie____2.pdf</div> <div class="field__item">/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-08/Raz__snenie____3.pdf</div> </div> </div> Wed, 15 Jul 2020 16:43:42 +0000 admin 3858 at http://www.letnitsa.bg ИНФОРМАЦИЯ относно: Проведена обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез публична http://www.letnitsa.bg/bg/node/3831 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ИНФОРМАЦИЯ относно: Проведена обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез публична</span> <div class="field field--name-field-subtitle field--type-string-long field--label-hidden field__item">ИНФОРМАЦИЯ относно: Проведена обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на служителите на Община Летница”, за реализацията на проект: „Община Летница – компетентна и ефективна администрация”, Договор №13-22-10/09.01.2014 г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма 'Административен капацитет' 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обособена в пет обособени позиции</div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="http://www.letnitsa.bg/bg/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ср., 15.07.2020 г. - 19:29</span> <div class="field field--name-field-date-published field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2014-03-21T16:32:25Z" class="datetime">21.03.2014 г.</time></div> <div class="field field--name-field-file-url field--type-link field--label-inline"> <div class="field__label">URL на файл</div> <div class="field__item"><a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-03/SKMBT_22314032117240.pdf">/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-03/SKMBT_22314032117240.p…</a></div> </div> Wed, 15 Jul 2020 16:29:46 +0000 admin 3831 at http://www.letnitsa.bg РАЗЯСНЕНИЕ относно публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на служителите на Община Летница”, за реализацията на проект: „Община Летница – компетентна и ефективна администрация”, Договор №13-22-10/09.01.2014 г. http://www.letnitsa.bg/bg/node/2762 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">РАЗЯСНЕНИЕ относно публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на служителите на Община Летница”, за реализацията на проект: „Община Летница – компетентна и ефективна администрация”, Договор №13-22-10/09.01.2014 г.</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="http://www.letnitsa.bg/bg/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ср., 15.07.2020 г. - 19:05</span> <div class="field field--name-field-date-published field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2014-03-07T14:36:56Z" class="datetime">07.03.2014 г.</time></div> <div class="field field--name-field-file-url field--type-link field--label-inline"> <div class="field__label">URL на файл</div> <div class="field__item"><a href="http://www.letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/docs/2014-03/SKMBT_22314030722010.pdf">/sites/default/files/upload/archive/docs/2014-03/SKMBT_22314030722010.pdf</a></div> </div> Wed, 15 Jul 2020 16:05:20 +0000 admin 2762 at http://www.letnitsa.bg