Документи

за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии, за продажба на добита дървесина на временен склад, продажба на суха и паднала дървесина и остатъци на дървесина в сечище след освидетелстване, цени за добив на дървесина в Общински поземлен фонд (ОПФ), приет с Решение № 125/23.08.2016 г., променен с Решение № 308/31.03.2022 г. на Общински съвет Летница, променен и допълнен с Решение № 435/30.05.2023 г. на Общински съвет Летница.