Планове и програми

Одобрен Годишен план за ползване на дървесина в горски територии собственост на Община Летница с Решение № 59/29.02.2024 г. на Общински съвет - Летница.
Одобрен с Решение № 413/31.03.2023 г. на Общински съвет - Летница
Отчет за изпълнението на Програмата, приет с Решение № 393/27.01.2023 г. на Общински съвет гр. Летница