Новини

 На основание Споразумение за сътрудничество при предоставяне на изнесени услуги по заетост от 17. 12. 2021 г. между Агенция по заетостта, чрез Дирекция "Бюро по труда" град Ловеч и Община Летница, от 13. 01. 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с произвеждането на предсрочни избори за народни представители за Народно Събрание на 11 юли 2021 г. и съгласно Решение № 75-НС от 28.06.2021 г. на Районна избирателна комисия - Ловеч, община Летница уведомява, че представители на Районна избирателна комисия-Ловеч ще проведат обучение на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Община Летница на 08 юли 2021 г. от 17.30 ч. в Младежки център - гр. Летница.

Представителите на парламентарно представените партии и коалиции на територията на Община Летница, които имат членове в СИК имат задължението да уведомят своите представители, включени в съставите на СИК за предстоящото обучение.

Списъците с членовете на СИК са публикувани на електронната страница на община Летница и са разлепени на табло в сградата на общината.

Курбан за здраве

   Уважаеми граждани на община Летница,

   Кметът на Община Летница Д-р Красимир Джонев, по случай църковния празник Рождество на Пресвета Богородица /Малка Богородица/, кани на 08.09.2020г. всички жители и гости на традиционен Курбан за здраве.

   В църковния храм "Св. Теодор Тирон" в град Летница от 09:00 часа ще бъде отслужена божествена света литургия и освещаване на Курбана от отец Валентин Хитов.

   Курбанът за здраве ще бъде раздаван на жителите и гостите на община Летница от 11:00 часа в двора на храма.

СПИСЪК

на

допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на Детска градина „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница, подали заявление за участие в конкурс за заемане на длъжността „директор“, обявен със Заповед №203/24.06.2020 г. на Кмета на Община Летница

 

Комисия,  назначена със Заповед № 241/06.08.2020 г. на Кмета на Община Летница, реши:

I. Допуска до втори етап на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на Детска градина „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница:

ЕЛКА ТОДОРОВА ДАЦОВА

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

III. Дата, час за започване и място на провеждане

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 25.08.2020 г. в 14.00 часа в Зала „Форум“, в сградата на Община Летница, за провеждане на втори и трети етап на конкурса.

Уважаеми граждани на община Летница,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г.“, започва разработване на План за интегрирано развитие на община Летница за периода 2021-2027г.

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Основните цели на плана са: подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на община Летница.

Общинска администрация Летница се обръща към Вас с молба да се включите активно в изработването на плана като попълните анкетата на следния линк: https://forms.gle/dn2EojeU9GpNQejV8

Анкетата е анонимна, но в случай, че желаете да вземете участие в предстоящи обсъждания във връзка с разработването на плана, може да оставите Вашите координати в края на анкетата или да ни изпратите Вашите предложения на имейл: letnitsa@mail.bg.

Благодарим Ви за отделеното време!