Новини

На 12. 01. 2023 г. е подписан договор за съвместна дейност №РД04-71 между Фонд "Социална закрила" и Община Летница по проект "Осигуряване на патронажна мобилност за доставка на топъл обяд, чрез закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на община Летница".

Община Ловеч обявява конкурс за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в областен информационен център (ОИЦ) град Ловеч в изпълнение на проект "Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Ловеч през периода 2022-2023", с финансовата по

фото

Община Летница успешно реализира проект „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в община Летница“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-5.001-0040-С07.

банер

Националната телефонна линия за деца 116 111 се управлява от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).
Линията е възможност за всички – както за децата, така и за възрастните. Чрез нея те получават информация и психологическа подкрепа от специалист, както и могат да подадат сигнал за дете в риск.
Всеки човек, който е загрижен за дете или е свидетел, че то е в риск, може да се свърже с телефон 116 111. Обаждането е напълно безплатно, независимо дали е от стационарен или мобилен телефон и е на разположение на хората по всяко време на денонощието – без почивен ден на територията на цялата страна.
Консултантите, които отговарят на позвъняванията са психолози и педагози. Те са специалисти с богат опит в работата с деца и семейства. Готови са да изслушат и да подкрепят обаждащия се, а споделеното на линията остава поверително.