Новини

По инициатива на НЧ 'Искра - Летница 1997', НЧ 'Н.Вапцаров- 1873' и община Летница на Националния празник на Република България и послучай 136 години от Освобождението на 3-ти март от 10.00 ч. ще започне шествие от Централния площад на гр.

<p><strong>РАЗДЕЛ I Общи положения<br /></strong><br />Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за:</p> <p>1. съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години;<br />2. съставяне, обсъждане, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския бюджет;<br />3. за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от ЕС;</p>

<p>Уважаеми госпожи и господа, граждани на Община Летница, имам удоволствието да Ви поканя на публично обсъждане на:</p> <h3><strong style='font-size: 12px;'>Проект на БЮДЖЕТ на Община Летница за 2014 г.</strong></h3> <p>което ще се проведе на <strong>28 ноември 2013 г. (четвъртък) от 10:00</strong> часа <strong>в &bdquo;Младежки център&ldquo;</strong> на община Летница.</p> <p style='text-align: right;'><strong>С уважение,</strong><br /><strong>Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ</strong><br /><em>Кмет на Община Летница</em></p>

<p>От 11.11.2013 г. до 15.11.2013 г., включително в сградата на Община Летница, ет.2, стая 207, ще се приемат документи за включване в етап 3.3 на Проекта от лица с настоящ адрес в общината.</p>

krushuna

На 12 септември кметът на община Летница д-р Красимир Джонев откри новоизградената база за спорт и отдих в с.Крушуна - басеин с малки олимпийски размери.

От 16 август Община Летница пусна нова и модерна услуга за жителите си. Хората вече могат да плащат местните данъци и такси от всяка една точка на страната и от държавите Турция, Кипър, Гъция и Испания в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay).