Новини

Решение за предприемане на пряко възлагане на автобусни превози по маршрутни разписания №№ 11101, 11102 и 11103 по автобусна линия Плевен – Летница от квотата на Община Летница и покана до заинтересованите лица

На 22.06.2023 г. в Общинска администрация Летница постъпи писмо-Предизвестие с вх. № 2312/22.06.2023 г. от „РОНИ-ЕКСПРЕС“ ЕООД за прекратяване на договор за обществена поръчка по автобусна линия Плевен-Летница с маршрутни разписания №№ 11101, 11102 и 11103, считано от 30.06.2023 г. по взаимно съгласие.

На 29.06.2023 г. в Общинска администрация Летница чрез Системата за сигурно електронно връчване постъпи писмо-Предизвестие с вх. № 2399/29.06.2023 г. от „РОНИ-ЕКСПРЕС“ ЕООД за прекратяване на договор за обществена поръчка по автобусна линия Плевен-Летница с маршрутни разписания №№ 11101, 11102 и 11103, считано от 30.06.2023 г. на основание чл. 35, ал. 1, т. 3 от същия: настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение на договора, поради нерентабилност и невъзможност да покрият разходите си.

Считано от 01.07.2023 г. автобусна линия Плевен – Летница с маршрутни разписания, както следва: маршрутно разписание № 11101, маршрутно разписание № 11102 и маршрутно разписание № 11103 не се изпълняват.

Във връзка с горепосоченото Община Летница поиска от Областния управител на Област Ловеч да вземе решение за предприемане на пряко възлагане на автобусни превози по маршрутни разписания №№ 11101, 11102 и 11103 по междуселищна автобусна линия Плевен – Летница от квотата на Община Летница по Републиканската транспортна схема.

 

За информация на гражданите и заинтересованите лица, извършващи обществен превоз на територията на Република България прилагаме документите, както следва:

 

1. Решение № 7 от 19.07.2023 г. на областен управител на област Ловеч за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози

 

2. Маршрутно разписание № 11101/04.04.2007 г. на автобусна линия Плевен – Летница

 

3. Маршрутно разписание № 11102/04.04.2007 г. на автобусна линия Плевен – Летница

 

4. Маршрутно разписание № 11103/04.04.2007 г. на автобусна линия Плевен – Летница

 

5. Покана до заинтересованите лица за сключване на договор чрез пряко възлагане на обществен превоз на пътници с автобус 

 

6. Заявление за изпълнение на обществен превоз на пътници с автобуси /за изтегляне/ .doc

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ПРОДУКТ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
лого

На 21. 08. 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

  Община Летница уведомява гражданите на град Летница, че на 17. 08. 2023 г. от 08:30 часа ще бъде прекъснато водоподаването, поради авариен ремонт на вътрешна водопроводна мрежа ф60 АЦ.

СЪОБЩЕНИЕ

  Община Летница уведомява гражданите на град Летница, че на 16. 08. 2023 г. от 08:00 часа ще бъде прекъснато водоподаването, поради авариен ремонт на вътрешна водопроводна мрежа ф60 АЦ на ул. "Стефан Караджа".

СЪОБЩЕНИЕ

  Община Летница уведомява гражданите на град Летница, че на 25. 07. 2023 г. от 06:30 часа ще бъде прекъснато водоподаването, поради авариен ремонт на вътрешна водопроводна мрежа по:

- ул. "Витоша";

Уважаеми съграждани,

Със заповед № 120 от 14. 07. 2023 г. на Кмета на Община Летница, 15 юли (събота) 2023 година е обявен за ден на траур на територията на община Летница в знак на съпричастност към трагичната смърт на двамата 17-годишни младежи, които се удавиха в река Осъм на 12. 07. 2023 г.

Във връзка с това, в рамките на траурния ден, всички национални и общински знамена ще бъдат свалени наполовина.

Общинска администрация и Кметът на община Летница изказват най-искрени съболезнования към семействата и близките на починалите.

Заповед №120 от 14. 07. 2023 г.