Обява до заинтересованите лица и общественост

Инвестиционно предложение за: "Садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир "Пустията", с. Горско Сливово, общ. Летница.
Свързани документи
Прикачен файл Size
Обява за ИП.pdf 340.3 KB
Уведомление.pdf 9.03 MB