Годишен план за ползване на дървесина в горски територии собственост на Община Летница през 2024 г.

Одобрен Годишен план за ползване на дървесина в горски територии собственост на Община Летница с Решение № 59/29.02.2024 г. на Общински съвет - Летница.