Справка, относно постъпили предложения по Проект на Решение за изменение на Правилника за организацията, дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Община Летница, мандат 2023-2027 г.

Свързани документи
Прикачен файл Size
Справка.pdf 42.74 KB