Заседание на Общински съвет - гр. Летница на 10. 03. 2024 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕТНИЦА

Комисии на 08.03.2024г. /петък/ от 10.00 часа

                                                                    ПРОЕКТ

                                                      До ……………………………..…..

                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П О К А Н А

 

  Г-н/Г-жа …………………………

 На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам общинските съветници на тържествено заседание, което ще се проведе на 10. 03. 2024 год. /неделя /от 11.00 часа в залата на община Летница при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за преименуване на улица "Тодор Дичев", с. Горско Сливово в улица "Проф. Михаел Бар-Зоар". 

Предложение - вносител: Кмет на община