СЪОБЩЕНИЕ за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 1 КВ.М. ОТ ИМОТ 43476.315.1997 - ПОЗИЦИЯ № 6 , ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВЕНДИНГ АВТОМАТ ЗА КАФЕ И/ИЛИ ПАКЕТИРАНИ ХРАНИ И НАПИТКИ.