ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА ЗА 2023 Г.