Отчет за изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2023 г.

Отчет ОС - 2023 г.
Свързани документи
Прикачен файл Size
Отчет ОС.pdf 642.71 KB