Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен