ПРЕКЪСВАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО НА 21. 11. 2023 Г. В ГРАД ЛЕТНИЦА

На 21. 11. 2023 г. ще бъде прекъснато водоподаването в град Летница, поради авариен ремонт ф125 ст. по бул. "България" от 09:00 часа до приключване на аварийните дейности.