Заповед № 189/27.09.2023 г. на кмета на община Летница

За откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект 2301