Протокол № 58 от 25.09.2023 г., Решения №№ 476 - 485