Заседание на Общински съвет - гр. Летница на 25.09.2023 г.