Обява до заинтересованите лица и общественост

за инвестиционно предложение (ИП) за: Монтаж на съоръжения за предварително третиране на пластмасови и силиконови отпадъци с код 07 02 13 и 07 02 17 в ПИ с идентификатор 43476.166.100 в гр. Летница, община Летница, обл. Ловеч
Свързани документи
Прикачен файл Size
Обява до заинтересованите лица.pdf 173.25 KB