ПОКАНА ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ "ПОДКРЕПА КЪМ ПРЕХОДА КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА В ПРЕДПРИЯТИЯТА.