Заседание на Общински съвет - гр. Летница на 28.07.2023 г.