Списък на гражданите заявили дърва за огрев за сезон 2023/2024 г.

съгл. чл.111, ал.6 от Закона за горите
Свързани документи
Прикачен файл Size
С П И С Ъ К_0_0.docx 19.58 KB