ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА НА ЖИВОТНОВЪДИ РЕГИСТРИРАНИ ПО НАРЕДБА 3 ЗА 2023 Г.